Reklamačný protokol

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Mgr. Stanislava Kleimanová – Venuša, 851 01  Bratislava, Belinského 10,  Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iný doklad o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

___________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

V ……………………………… dňa: …………………

……………………………………..

Podpis zákazníka

Pripojte sa k zoznamu čakateľov Keď bude produkt na sklade, budeme Vás informovať. Prosím, zanechajte svoju platnú e-mailovú adresu.