Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.venusamoda.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, v prípade výmeny tovaru za iné číslovanie prípadne za iný tovar nás, prosím, kontaktujte na: info@venusamoda.sk.

PRIAMO NA STRÁNKE SA DOŇ NEDÁ VPISOVAŤ, POPROSÍME VÁS PREKOPÍROVAŤ HO DO WORDU A VYTLAČIŤ, resp. prekopírovať do mailu a tam vyplniť)

 

 

Komu:  Venuša, Mgr. Stanislava Kleimanová, 851 01  Bratislava, Belinského 10,  Slovenská republika

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dôvod odstúpenia (nie je povinný, ale pomáha nám zlepšovať sa, keď získame spätnú väzbu, prečo tovar nevyhovuje):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

—Dátum objednania/dátum prijatia …………………………………………………………………………………………………………………

 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa ………………………………………………………………………………………………………………………

 

—Adresa spotrebiteľa……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

—Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………………………………

 

– Peňažné prostriedky za tovar si želám zaslať na adresu/číslo účtu (*) ………………………………………………………………….

 

 

—Dátum ……………………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

4.3/5 (7 Reviews)
Pripojte sa k zoznamu čakateľov Keď bude produkt na sklade, budeme Vás informovať. Prosím, zanechajte svoju platnú e-mailovú adresu.